Bydelsplan

Bydelsplanen er lokaludvalgets visionsplan for det kommende arbejde i bydelen

Arbejdet med bydelsplanen

Bydelsplanen er et lokalt visionsoplæg, der beskriver Lokaludvalgets vision for bydelen. Den fungerer som et arbejdsprogram for Lokaludvalget med en række indsatsområder og konkrete projekter. 

I arbejdet med bydelsplanen har Østerbro Lokaludvalg i flere omgange været i kontakt med østerbroerne for at få et dybere indblik i bydelen. Lokaludvalget udarbejder en ny bydelsplan hvert fjerde år. 

Bydelsplanen er inddelt i de fire temaer:

  • Byplan, Miljø og Teknik
  • Social, Sundhed, Ældre og Integration
  • Kultur, Fritid og Idræt
  • Familie, Børn og Unge

Bydelsplan 2023 - 2026

Lokaludvalget har udarbejdet en bydelsplan for perioden 2023-2026. Bydelsplanen blev formelt godkendt da repræsentanter for 43 lokale foreninger deltog i et repræsentantskabsmøde den 30. marts 2023 i Kildevæld Kulturcenter. Bydelsplanen kan du kunne finde her på siden og bliver opdateret en gang årligt. Sidste opdatering er foretaget i juni 2024.

Østerbro Lokaludvalgs bydelsplan 2017-2020