Byplan, miljø og teknik

Fotograf
Thomas Vilhelm

Østerbro er en bydel i rivende udvikling. Der er store byggeprojekter i gang især i Nordhavn, hvilket vil øge både indbyggertallet og antal arbejdspladser med op mod 50%. Da adgangen til Nordhavn er relativt begrænset, vil det give stigende trafikale udfordringer i takt med udbygningen. Nye trafikknudepunkter vil opstå, og byrummene og disses faciliteter vil blive præget af de mange flere borgere. Gennem Lokaludvalgets arbejde, og underbygget af diverse borgerinddragelsesaktiviteter, har vi, for dette tema i bydelsplanperioden udvalgt 4 indsatsområder, som ligger lokaludvalget og østerbroerne stærkt på sinde.

Tanken bag disse indsatsområder er, at vi ønsker os en mere grøn og bæredygtig bydel, end vi har nu. Biodiversiteten skal også øges såvel i byrummet som i boligmassen. Og så ønsker vi os en mere tryg, trafiksikker og fremkommelig bydel. Endelig lægger vi vægt på at få flere bylivsåbne rum i gadeplanet. Affaldsproblemerne skal reduceres gennem øget genbrug, retursystemer og opsamlingsmetoder.

Vi vil arbejde os fremad mod disse mål dels gennem lokaludvalgets løbende arbejde med høringer, samarbejde med forvaltninger, politikere, foreninger og miljøpunkt, og dels gennem fagudvalgenes konkrete projekter. Vi har som udgangspunkt defineret 9 projekter indenfor temaet Byplan, miljø og teknik, som vi vil arbejde med og årligt følge op på, at de rettidigt bringer os i retning af målene.I forrige bydelsplan havde vi 9 konkrete projekter) hvoraf to (Strandboulevarden og Ndr. Frihavnsgade) er under gennemførelse, ét er droppet (Svanemøllen kaserne), og ét har overvintret (Østerbrogade). De sidste 5 lever endnu, enten i andre rammer, eller som delvist gennemført (Indiakaj cykelsti)