Vision

Østerbro Lokaludvalgs vision for det kommende arbejde i bydelen

Københavns grønne bro til det blå vand

Østerbro Lokaludvalg har eksisteret i sytten år og dette er vores fjerde bydelsplan. Som i de øvrige år, har vi gennemført en omfattende dialog med bydelens borger og brugere, der har sat fokus på bydelens problemstillinger. Arbejdet med bydelsplanen har været sjovt, hårdt og spændende – og har gjort os klogere på vores bydel. Derfor er bydelsplanen også en del af vores hjerteblod. Den er vores kompas for vores videre arbejde med bydelen, til gavn for de mennesker der bor og færdes på Østerbro.Med knap 82.000 er Østerbro en af de bydele i København med flest indbyggere. Det er en bydel i rivende udvikling med store byggeprojekter, især i Nordhavn, som arealmæssigt er byens største udviklingsområde. Det er også en bydel, der rummer en stor befolkningsdiversitet. Bydelen strækker sig fra Hellerup Station i nord til Fredens Park i syd. Selv om den gennemsnitlige indkomst på Østerbro er ganske høj set i forhold til hele København, rummer bydelen store forskelle i indkomst. Beboerne i f.eks. Nordhavn og kvarteret nord for Svanemøllen Station ligger relativt højt, mens gennemsnitsindkomsten i flere af bydelens andre kvarterer er ganske meget lavere.Bydelen ligger med 12 % alment boligbyggeri i den lave ende for København. Dette tal ønsker vi på sigt bliver bragt op, med en større andel af alment boligbyggeri – ikke mindst i det ny Nordhavn.

I Lokaludvalget vil vi arbejde for, at Østerbro er en bydel, der har plads til alle, og som hænger sammen både fysisk og socialt.Østerbro rummer Fælledparken; Københavns mest besøgt park med over 12 mio. besøgende om året. Samtidig er Østerbro også den bydel, der har den længste kyststrækning, som rummer havnebade og Nordeuropas største lystbådehavn, roklubber og sejlsport. Begge dele er stærke elementer i Østerbros identitet.Udvikling af grønne områder og rekreative faciliteter er generelt gået den gale vej i København. Hvor der i 2017 var omkring 39 m2 grønt areal pr. indbygger, er dette faldet til 33 m2 i 2023. På Østerbro ligger vi desværre fortsat et godt stykke under gennemsnittet med kun 12 m2 offentligt tilgængelige grønne arealer pr. indbygger. Med en fortsat byudvikling hvor Nordhavn kommer til at tilføje 50% flere indbyggere til bydelen, kommer presset til at stige på de grønne områder og rekreative faciliteter, hvis ikke de udbygges i samme takt som antallet af boliger. For Østerbro er det derfor magtpåliggende, at sports- kultur og rekreative faciliteter placeres i umiddelbar nærhed af de borgere, der forventes af benytte dem, så vi skaber en levende og dynamisk by med fokus på bæredygtighed og biodiversitet.Det skal både være sikkert og føles trygt, når børn og deres forældre færdes til fods eller på cykel til og fra skolen. Der skal være sikre skoleveje for alle skolebørn på Østerbro. Derfor vil vi i lokaludvalget arbejde strategisk og metodisk for at sikre bedst mulige skoleveje for alle skoler i bydelen.

I de kommende år vil Østerbro Lokaludvalg fortsætte arbejdet med at udvikle Københavns grønne bro til det blå vand i en bæredygtig og mangfoldig retning med plads til alle.