Undersøgelser af trafikken i Randersgade er sat i gang

For lokaludvalget er sikre skoleveje i bydelen et område vi er meget engageret i. Vi har presset på for at politikerne ville finde penge til en undersøgelse af hvordan Randersgade kan blive en sikker vej for bløde trafikkanter.

Politikerne bevilgede penge til en undersøgelse af hvordan Randersgade kan gøres mere sikker for de bløde trafikanter ved budgetforhandlingerne sidste år og det er med stor glæde vi kan melde at arbejdet nu er gået i gang. 

Projektet er meget vigtigt for lokalvalget, og det har været et fremtrædende element i bydelsplanens indsatsområde for at sikre skolevejene i bydelen Østerbro. Der skal arbejdes for en helhedsorienteret løsning, der grundlæggende skaber et trafiksikkert og trygt område at færdes i for de bløde trafikanter. 

Første møde med aktører i området er holdt og der er planlagt en række inddragelsesinitiativer, workshops af både skolebørn, forældre samt interessenter. Der vil ikke gå længe, for borgere og færdende i området, vil møde tegn på projektet spæde start. Lokaludvalget glæder sig til at følge processen tæt og være en medvirkende faktor for et mere sikkert miljø for de mange der færdes dagligt i området, skolebørn såvel som alle andre. 

Læs mere om dette og andre indsatsområder under fanen Bydelplan.