Ønsker til Budget25

I lokaludvalget har vi meldt to ønsker ind til næste års budget. Det drejer sig om bedre trafikale forhold i Vibenhuskrydset og omdannelsen af Trianglen til et bedre og grønnere byrum.

Vi er blevet bedt om at komme med 2-3 ønsker til næste års budget i kommunen. Vi har derfor meldt disse 2 ønsker ind til teknik- og miljøborgmesteren, som vi mener bør prioriteres. 

Vibenshus - tilgængelighed og fremkommelighed
Vi ønsker en screeningsbevilling til en helhedsorienteret trafikal løsning med bedre tilgængelighed og fremkommelighed, særligt for fodgængere. Krydset er i dag stærkt trafikeret, og med planerne om fredeliggørelse af Skt. Kjelds Kvarter, forventer vi at der kommer endnu flere biler i krydset. 

Trianglen
I lokaludvalget ønsker vi at omdanne Trianglen til et grønnere byrum. Vi har i bydelsplanen arbejdet med projektet, ”Den gode plads”, hvor borgerne særligt peger på Trianglen som et oplagt byrum og tage fat i. Lokaludvalget har udarbejdet et udkast til, hvordan en omdannelse kan se ud - og det vil vi gerne komme videre med. 

Læs hele henvendelsen