Lys og sikker fremtid for fodgængere på cykelgaden Nordre Frihavnsgade

Nordre Frihavnsgade – Sikker cykel- og fodgængergade?
Østerbro Lokaludvalg har taget stilling – Vi vil have fodgængerfelterne tilbage!

Cykelgaden som har fået så meget omtale, står endelig klar til afbenyttelse af offentligheden. Men åbningen er ikke uden børnesygdomme. En nødvendighed for befolkningen, der har sin daglige gang ved cykelgaden, har været at sikre fremkommelighed og sikker krydsning for alle på den befærdede vej. I forbindelse med anlægningen af cykelgaden, fjernede man i sin tid de fodgængerovergange som spættede gaden. Fodgængerovergange som i den grad har skabt røre i området efterfølgende. 

Efter flere henvendelser, har Teknik- og Miljøforvaltningen lavet to udkast til fodgængerovergange. Den 11. januar gæstede en projektleder for de nye fodgængerfelter på Nordre Frihavnsgade, Østerbro Lokaludvalgs underudvalg for byplan, miljø og teknik, med to skitser og et ønske om at høre vores mening om situationen. 

Mødet udmøntede i et høringssvar, hvor vi peger på en løsning der, efter vores mening, er den bedste for at sikre fremkommelighed på cykelgaden. Lokaludvalget har besluttet at anbefale den løsning, hvor fodgængerovergangen etableres i et stykke, uden helle i midten.  For udvalget er det vigtigt at vi med den nye fodgængerovergang, tager højde for de mest udsatte borgere i området, og indtænker faktorer der skal forbedre forholdene for børn, ældre og gangbesværede. 

Desuden vil Lokaludvalget påpege en opfordring om at man husker på gadens virke som lokal handelsgade, i den videre planlægning.

Vi glæder os til at følge med i udviklingen!

Hvis du er nysgerrig på mere, kan du læse Lokaludvalgets udtalelse under fanen ’Høringer’: 
https://oesterbrolokaludvalg.kk.dk/hoeringer