Stor interesse for borgermøde om udviklingen af Ydre Nordhavn

100 interesserede borgere mødte op til borgermødet onsdag den 4. oktober i Østerbrohuset, for at deltage i en gennemgang og spørgerunde vedrørende det 4. udkast for en strukturplan for Nordhavnsområdet.

Det banede vejen for et informativt og spændende møde, hvortil spørgsmål om alt fra de rekreative tiltag, til de tungere tekniske elementer, blev taget op.

I ’Salen’ i Østerbrohuset åbnede Allan Marouf, forperson for Østerbros Lokaludvalg, med et ’velkommen til’ og en kort gennemgang af dagsordenen. Dernæst indledtes mødets emne af Ingvar Sejr Hansen fra By & Havn, som dirigerede de fremmødte gennem den overbliksskabende arbejdstegnings mange elementer – nytilkomne såvel som gamle. Planen blev præsenteret som en udbygning af det eksisterende grundlag, men med et øget fokus på de grønne og de blå tiltag for Ydre Nordhavn, samt med en række tiltag og brikker der faldt på plads for både transport-, erhvervs- og boligområdet. Strukturplanen for området har været under revision af flere omgange og det her er altså 4. bud på hvordan området skal udbygges, og planen har rykket sig meget siden den ældre version blev udarbejdet i 2018.

Overordnede tiltag mod det blå og det grønne

Til mødet blev der uddybet særligt på et fokus på at udbrede og udfolde de blå og grønne områder. Herunder ligger tiltag som bevarelsen af Nordhavnstippen, samt en beslutning om at etablere Nordhavnsparken. Hvad der samtidig fremgår af den reviderede plan, er at de allerede tiltænkte grønne områder, er mere definerede, som de slanger sig gennem terrænet.

Stormflodssikring af København, som element i den færdige Nordhavn, blev ligeledes taget op – både i oplægget og gennem spørgsmål fra de fremmødte borgere. Ingvar Sejr Hansen påpegede, at der endnu ikke ligger en fast defineret plan for hvordan stormflodssikringen skal etableres, men at ønsket om en mulighed for at bibeholde det rekreative sejlads, som området tilbyder på nuværende tidspunkt, ikke er glemt.

Også containerterminalen på spidsen af det Yderste Nordhavn, fik sin del af opmærksomheden, samt en række spørgsmål fra de lyttende. Til dette blev svaret at terminalen er tiltænkt en fælles løsning med blandt andet involvering af Unicef, og at der altså ikke er planer om at anvende arealet på anden vis, i de nuværende udviklingsmodeller.

Der er stadig blanke felter på kortet. Felter som ikke er planlagt endnu, eller som står på vippen til at en fastlæggelse af hvordan arealanvendelsen skal foregå. Ingvar Sejr Hansen forklarede, at projektet i sin helhed først står planlagt til at være endeligt afsluttet år ud i fremtiden. Det er altså forventeligt, og nødvendigt. at dette 4. udkast af strukturplanen, absolut ikke bliver det sidste af sin slags.

Strukturplanen i sin helhed, kan findes på hos By&Havn her:

Link til By & Havns hjemmeside