Skybrudsprojekt på Strandboulevarden vedtaget

06.05.2020
  • Københavns Kommune
Projektet sikrer blandt andet mindre biltrafik og en ny cykelsti

Cykelsti, parkeringspladser, træfældning – mange spørgsmål har været oppe at vende i sagen omkring skybrudsprojektet for Strandboulevarden. Der har gennem de seneste mange år været dialog omkring, hvordan man kan omdanne Strandboulevarden, så der både gøres plads til rekreative arealer samtidigt med, at der kan håndteres regnvand. Lokaludvalget har været med hele vejen og har kæmpet for en række tiltag:

  • Cykelsti langs Strandboulevarden
  • Etablering af rekreativt areal i den østlige side
  • Indskrænkning af biltrafik til 2 spor

Nu har Teknik- og Miljøudvalget vedtaget skybrudsprojektet og lokaludvalget vil følge den videre proces tæt og gå i dialog med borgere og forvaltning om justeringer og se, om vi kan få tilpasset projektet, så det bliver bedst muligt.