Offentligt toilet på Hamborg Plads og træer på Østerbrogade

Så blev forligspartierne på rådhuset enige om disponeringen af "det lille budget" og der er flere gode ting på vej til Østerbro og Nordhavn.

Et offentligt toilet på Hamborg Plads i Nordhavn bliver nu etableret - det er en sag som lokaludvalget har kæmpet for sammen med Grundejerforeningen i Århusgadekvarteret.

Der er også afsat penge til træer på Østerbrogade mellem Jagtvej og Svanemøllebroen - en vejstrækning som virkelig trænger til begrønning. Lokaludvalget har arbejdet for at fredeliggøre og begrønne den nordlige del af Østerbrogade i mange år og nu bliver der endelig sat penge af til vejtræer.

"Jeg er rigtig glad og stolt over resultatet - over at vi får etableret toilet i Nordhavn og at der nu er afsat 2,1 mio. kr. til begrønning af Østerbrogade", siger Allan Marouf, forperson for Østerbro Lokaludvalg.

Andre østerbrosager, der kan nævnes er:

  • Hensigtserklæring om udvikling af Svanemøllehavnen. Parterne er enige om at henvise en sag om udvikling af Svanemøllehavnen til Budget 2025, hvor Kultur og Fritidsforvaltningen vil udarbejde en sag til Kultur- og Fritidsudvalget inden Budget 2025, hvor ideerne i visionsplanen bliver skitseret.
  • 9 skrå p-pladser mellem Trianglen og Parken bliver etableret når 31 længdeparkeringspladser bliver omdannet til 44 skrå parkeringspladser. 
  • Begrønning af Kalkbrænderihavnsgade - Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Økonomiforvaltningen, frem mod Budget 2025 belyse mulighederne for begrønning af Kalkbrænderihavnsgade.
     

Find meget mere om overførselssagen og læse hele aftaleteksten