Østerbroerne er trygge

Det nye Tryghedsundersøgelse for København er landet og den viser at beboerne på Østerbro er tryggere end i andre bydele.

Tryghedsundersøgelsen 2024 er nu offentliggjort. Helt overordnet er der sket en positiv udvikling i københavnernes tryghed og især på Østerbro ser tallene gode ud. På Østerbro er hele 95% af de adspurgte trygge i nabolaget og 90 % er trygge i aften- og nattetimerne.

Tryghedsundersøgelsen viser, at 88 % af københavnerne er trygge i deres nabolag (87 % i 2023), hvilket er den højeste andel, der er målt siden 2016. Østerbro har en signifikant højere andel trygge i nabolaget end København samlet set og en signifikant højere andel trygge i aften- og nattetimerne end København samlet set. 

80 % af københavnerne er trygge i aften- og nattetimerne (77 % i 2023) og det er det højeste niveau, der er målt i tryghedsundersøgelsen. Der er syv bydele, hvor der er en statistisk signifikant forskel i tryghedsniveauet sammenlignet med hele København. 4 bydele ligger signifikant under hele København, mens 3 bydele ligger signifikant over hele København. Østerbro har en signifikant højere andel trygge i aften- og nattetimerne end København samlet set. 

I tryghedsundersøgelsen opgøres tryghed fordelt på forskellige befolkningsgrupper: køn, alder, uddannelse og som noget nyt i år boligform. 

Tryghedsundersøgelsen viser udviklingen i de enkelte bydele og i de tre tryghedspartnerskabsområder. Den viser også, hvor folk angiver at være utrygge, hvorfor folk er utrygge og hvad de bekymrer sig for og hvad de har været udsat for. Som noget nyt opgøres utrygge steder fordelt på køn (kun på københavnerniveau), så vi kan se, hvor  mænd og kvinder er utrygge. 

I tryghedsundersøgelsen vises udviklingen for udvalgte kriminalitetsformer. Som noget nyt er der i år medtaget ”euforiserende stoffer mv.” og ”cykeltyveri” som udvalgte kriminalitetskategorier. 

På Østerbro er cykeltyveri og hensynsløs kørsel situationer flest personer er bekymrede for. 

Find Tryghedsundersøgelsen her

Man kan læse mere om Østerbro fra side 117 i Tryghedsundersøgelsen.