Bliv suppleant i Østerbro Lokaludvalg

Du kan tilmelde dig som suppleant til Østerbro Lokaludvalg.

Vil du være suppleant i lokaludvalget? 

Vi har løbende plads til nye suppleanter i lokaludvalget. Vi har disse tre interessegrupper:

  • Børn, unge, idræt, kultur og fritid
  • Ældre, sundhed, social og integrationsområdet
  • Bolig, miljø og erhverv

Hvis jeres forening har lyst til at opstille en suppleant, kan I kontakte sekretariatet. 

Som suppleant har du altid mulighed for at deltage i arbejdsgrupper, fagudvalgsmøder, sociale arrangementer og ved lokaludvalgsmøder, når det medlem du er suppleant for, ikke har mulighed for at deltage.

Hvordan foregår det?

Du tilmelder din forening til suppleantlisten ved at skrive til lokaludvalgets fællespostkasse på fp_oesterbrolokaludv@okf.kk.dk Du skal vedhæfte dokumentation for:

  • at foreningen har aktiviteter i bydelen
  • er mere end 1 år gammel
  • har minimum 15 medlemmer