Lokaludvalgets medlemmer

Lokaludvalget består i valgperioden 2022-2026 af 25 medlemmer - heraf 15 fra foreninger, og 10 repræsentanter fra de politiske partier

Hvem er lokaludvalgets medlemmer?

Fra 2022 består et lokaludvalg af i alt 25 medlemmer, der bliver valgt for hele den fireårige valgperiode. Heraf er 15 aktive i foreninger i bydelen, og 10 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation.

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne og politikerne.

Som borger har du mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, indgå i en arbejdsgruppe, deltage i lokaludvalgets arrangementer eller søge nogle af de puljemidler dit lokaludvalg har fået tildelt.

Lokaludvalgets medlemmer

Valgområde: Børn, unge, idræt, kultur og fritid

Finn Kristiansen, Sejlklubben København 

Jesper Levy, Københavns Håndboldklub

Lars Bender Mortensen, Nielsen Saloner 

Mikael Brauner, Tennisklubben Ryvang 

Valgområde: Ældre, sundhed, social og integration

Allan Marouf, Østerfælledgårdens Beboerforening, fagudvalgsforperson for Byplan, Miljø & Teknik og forperson for Østerbro Lokaludvalg

Sheku Amadu Jalloh, Skolebestyrelsen Sortedamsskolen, fagudvalgsforperson for Familie, Børn og Unge

Vagn Pedersen, Dansk Handicapforbund

Valgområde: Bolig, Miljø og Erhverv

Axel Thrige Laursen, Ældresagen

Pia Jørgensen, Københavns Delebiler 

Jens Peter Mortensen, Ejerforeningen Rosendalsgade/Slagelsegade

Frank Bavnild, Beboerrepræsentationen Reersøgade 4-6

Tanveer Sharif, Strandvejskvarterets Grundejerforening 

Steen Jeppson, Østerbro Handelsforening

Jacob Ikkala, I/S Østerbro Boligforening

Anastasia Valentin Rasmussen, St. Mariendal, Bo Vita 

Politisk udpegede medlemmer

Bo Sandberg, Socialdemokraterne

Gamado Wolagbe, Radikale Venstre

Dan Pedersen, Det Konservative Folkeparti, fagudvalgsforperson for Social, Sundhed, Ældre og Integration, og 1. næstforperson for Østerbro Lokaludvalg

Iben Vestergård, Alternativet 

Vakant, Nye Borgerlige 

Jóannes Jørgen Gaard, Socialistisk Folkeparti

Morten Buchwald, Liberal Alliance

Vakant, Venstre

David Schack Trappaud Rønne, Enhedslisten, fagudvalgsforperson for Kultur, Fritid og Idræt, og 2. næstforperson for Østerbro Lokaludvalg

Jan Due, Dansk Folkeparti

Københavns Kommunes Lokaludvalg

Video Url