Dit lokaludvalg

Østerbro Lokaludvalg består af op til 25 medlemmer som repræsenterer foreninger, organisationer og brugerbestyrelser samt de politiske partier i Borgerrepræsentationen

Vi hjælper politikerne i Borgerrepræsentationen med at forstå bydelens særlige behov og udfordringer. Lokaludvalget skal for eksempel afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelige beslutninger i sager af særlig betydning for bydelen.

Se vores høringssvar her.

Lokaludvalget kan både udtale sig eksternt og internt og stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Gennem borgermøder, arrangementer og borgerpanelundersøgelser, sørger vi for, at københavnere fra Østerbro og Nordhavn bliver hørt og inddraget i bydelsaktuelle sager. 

Som københavner har du mulighed for at blive en del af lokaludvalget. Enten ved at stille op, når der er valg til lokaludvalg hvert 4. år, indgå i et fagudvalg, deltage i lokaludvalgets arrangementer eller søge midler til projekter i vores Østerbropulje.

Se lokaludvalgsmedlemmerne

Lokaludvalgsmøder

Østerbro Lokaludvalg holder møde hver måned. Vores møder er åbne, og alle er velkomne. Vi starter altid lokaludvalgsmøderne med "Borgernes 20 minutter", hvor fremmødte borgere kan komme med forslag eller stille spørgsmål til Lokaludvalget. 

Der er ordinære lokaludvalgsmøder hver måned, blot ikke i juli.

Med mindre andet annonceres, holdes alle møder i Nabo Østerbros lokaler Vibenshave på adressen Nyborggade 9.

Se kalender med næste møde i Lokaludvalget.

Fagudvalg

Østerbro Lokaludvalg har fire forskellige fagudvalg, som arbejder med specifikke områder på Østerbro.

Møderne er åbne, og hvis du er interesseret i at indgå i et fagudvalg eller deltage i fagudvalgsmøder, kan du skrive til sekretariatet eller forpersonen for fagudvalget.

Tryk her for at se mødedatoerne i vores kalender.

Møderne afholdes for det meste på Svendborggade 5. 

Du kan læse mere om de enkelte fagudvalg nedenfor. 

De fire fagudvalg

Vis alle

Kultur, Fritid & Idræt

Østerbro Lokaludvalg arbejder med at udvikle kulturen på Østerbro i et kulturnetværk. Skriv til sekretariatet, hvis du har interesse i at vide mere. 

Vil du deltage i møderne?

Kontakt fagudvalgsformanden eller sekretariatet, hvis du er interesseret i at deltage i møderne. Du kan både deltage fast, eller hvis der er en sag der særligt interesserer dig.

Kontakt

Forperson for fagudvalget, David Rønne, kan kontaktes på: david@david-trappaud.com 

Byplan, Miljø & Teknik

Fagudvalget arbejder bl.a. med:

 • Plansager og høringssvar
 • Trafik
 • Byudvikling, byrum og begrønning (se eksempelvis Nordhavn Naturpark) 
 • Affaldssortering
 • Renhold
 • Miljø
 • Borgerhenvendelser. 

Her kan du se lokaludvalgets fodgængerstrategi og lokaludvalgets trafikstrategi. 

Vil du deltage i møderne?

Kontakt fagudvalgsformanden eller sekretariatet, hvis du er interesseret i at deltage i møderne. Du kan både deltage fast eller hvis der er en sag der særligt interesserer dig.

Kontakt

Forperson for fagudvalget, Allan Marouf, kan kontaktes på allan.marouf@hotmail.com

Social, Sundhed, Ældre & Integration

Fagudvalget arbejder med målgrupperne ældre, integration, handicappede, sundhed, udsatte grupper, hjemløse og bolig.

Fagudvalget arbejder bl.a. med:

 • Ensomhed
 • Psykisk mistrivsel
 • Tilgængelighed for ældre og personer med funktionsnedsættelse
 • Integration
 • Forhold på plejehjem
 • Luftforurening og folkesundhed

Vil du deltage i møderne?

Kontakt fagudvalgsformanden eller sekretariatet, hvis du er interesseret i at deltage i møderne. Du kan både deltage fast eller hvis der er en sag der særligt interesserer dig. 

Kontakt

Forperson for Social, Sundhed, Ældre & Integration, Dan Pedersen, kan kontaktes på MOFFI.DAN@outlook.dk. 

Familie, Børn & Unge

Fagudvalg for Familie, Børn & Unge koncentrerer sig om børn og unges forhold på Østerbro. Konkret arbejder fagudvalget for at fremme lokale tiltag for at styrke børn og unges udvikling og trivsel på Østerbro. Fagudvalget ønsker at blive klogere på hvad unge mennesker i bydelen er optaget af og hvordan de kan være med når beslutninger skal træffes og bydelen udvikles.

Vil du deltage i møderne?

Kontakt fagudvalgsformanden eller sekretariatet, hvis du er interesseret i at deltage i møderne. Du kan både deltage fast eller hvis der er en sag der særligt interesserer dig.

Kontakt

Forperson for Familie, Børn & Unge, Sheku Amadu Jalloh, kan kontaktes på sheku1407@yahoo.dk.

Formelle rammer

Vis alle

Regulativ

Regulativet er den øverste, overordnede ramme for lokaludvalgenes virke. I regulativet udlægges puljemidler til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse. Ændringer af regulativet skal godkendes af Borgerrepræsentationen samt Indenrigs- og Socialministeriet.

Læs regulativet for lokaludvalg (PDF). 

Kommissorium

Det er i kommissoriet, at lokaludvalgets opgave og formål står og er baggrunden for, at der blev nedsat lokaludvalg.

Læs kommissoriet for lokaludvalg (PDF).

Forretningsorden

Forretningsordenen for Østerbro Lokaludvalg kan siges at være en konkretisering af regulativ og kommissorium og beskriver, hvordan lokaludvalget arbejder. Forretningsordenen, som laves og godkendes af lokaludvalget, tager udgangspunkt i normalforretningsordenen i den kommunale styrelseslov.

Læs forretningsordenen for Østerbro lokaludvalg.

Forretningsorden

Københavns Kommunes 12 lokaludvalg

Video Url