Søg penge

Billede
Søg penge til dit lokale projekt

Søg penge i Østerbropuljen til dit projekt på Østerbro eller i Nordhavn 

Sådan foregår ansøgningsprocessen

Vis alle

Proces fra start til slut

 • Du får en idé
 • Du læser kriterier for støtte
 • Du sender en ansøgning
 • Dit projekt indstilles
 • Lokaludvalget bestemmer om projektet skal have støtte
 • Dit projekt kan starte
 • Du annoncerer dit projekt
 • Du udfører dit projekt
 • Du laver regnskab og evaluering
 • Vi udbetaler din støtte
 • Vi udtrækker ca. 10% til stikprøve

Husk, at arrangementer, som har fået tilsagn om støtte af Lokaludvalget, skal bruge lokaludvalgets logo i alt pr-materiale. Bruges logoet ikke kan støtten frafalde. Logoet kan downloades her. 

Lokaludvalget giver ikke støtte til arrangementer, der er afholdes inden støtten er bevilget. Arrangementerne skal være åbne og rettet mod Østerbros borgere og brugere. Arrangementet skal som udgangspunkt foregå i Østerbro bydel og afholdes inden for kalenderåret, som der søges i. 

Ansøgningsfrister

Andre muligheder for at søge støtte eller hjælp til at opstarte projekter

Mangler du råd og vejledning kan Lokaludvalgets sekretariat måske hjælpe dig. Vi ved ikke alt om alt, men vi ved meget om meget. Og hvis vi ikke selv ved det, er der en pæn sandsynlighed for, at vi ved hvor du skal gå hen for at blive endnu klogere.

Læs mere om råd og vejledning.

Billede
Grafikken viser de trin, man går igennem i en ansøgningsproces. Alle trin i ansøgningsprocessen findes som tekst under afsnittet "Proces fra start til slut"
Her kan du se lokaludvalgsgrænserne for Østerbro