Søg penge

Her kan du finde information om hvordan du søger Østerbro Lokaludvalgs puljemidler.

Østerbro Lokaludvalg administrerer hvert år en pulje penge, som Københavns Borgerrepræsentation har afsat til lokale aktiviteter. Pengene går til aktiviteter, som lokaludvalget igangsætter selv - fx borgermøder, og økonomisk støtte til det lokale miljøarbejde. Derudover kan foreninger, organisationer eller enkeltpersoner søge om støtte til lokale, bydelsrettede aktiviteter.

Østerbro Lokaludvalg har flere puljer, du kan ansøge til forskellige projekter. Klik dig videre på de forskellige puljer for at læse mere og se retningslinjerne for at ansøge dem.

Klik her, hvis du vil se hvordan du kan gøre dit projekt mere bæredygtigt.

Her kan du se processen fra idé til færdigt projekt