Søg penge

Østerbro Lokaludvalg administrerer hvert år en pulje penge som foreninger, organisationer og enkeltpersoner kan søge til lokale, bydelsrettede aktiviteter. I menuen til højre kan du læse mere om lokaludvalgets forskellige puljer, samt finde inspiration til dit eget projekt, ved at se, hvad lokaludvalget tidligere har støttet. 

Hvis du har spørgsmål eller brug for sparring til din ansøgning, kan du kontakte lokaludvalgets sekretariat:  

Tlf.: 2034 5588
Mail: Send os en mail ved at bruge dette link

Her kan du se processen fra idé til færdigt projekt

Husk, at arrangementer, som har fået tilsagn om støtte af Lokaludvalget, skal bruge lokaludvalgets logo i alt pr-materiale. Bruges logoet ikke kan støtten frafalde. Logoet kan downloades her. 

Lokaludvalget giver ikke støtte til arrangementer, der er afholdes inden støtten er bevilget. Arrangementerne skal være åbne og rettet mod Østerbros borgere og brugere. Arrangementet skal som udgangspunkt foregå i Østerbro bydel og afholdes inden for kalenderåret, som der søges i. 

Andre muligheder for at søge støtte

Hvis dit projekt ikke opfylder lokaludvalgets kriterier, eller du har behov for yderligere finansiering, kan du læse mere på Københavns Kommunes side om kultur- og projektstøtte her. Der findes mange muligheder for støtte til mange forskellige typer projekter.

Klik her, hvis du vil se hvordan du kan gøre dit projekt mere bæredygtigt.

Her kan du se lokaludvalgsgrænserne for Østerbro