Dit lokaludvalg

Lokaludvalget er bindeledet mellem østerbroerne og politikerne på Rådhuset. Lokaludvalget sikrer, at borgerne bliver hørt i sager, som vedrør lokalområdet. 
Dit lokaludvalg består af 23 medlemmer, som repræsenterer foreninger, organisationer og brugerbestyrelser, der har interesse i Østerbro, foruden de politiske partier i Borgerrepræsentationen. Lokaludvalget skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelige beslutninger i sager af særlig betydning for bydelen. Lokaludvalget kan udtale sig eksternt og internt og stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen. Gennem borgermøder, arrangementer og events, sørger vi for, at borgerne bliver inddraget. Her kan du læse om de formelle rammer, lokaludvalget arbejder under

Som borger har du mulighed for at blive en del af dit lokaludvalg, indgå i et fagudvalg, deltage i lokaludvalgets arrangementer eller søge nogle af de puljemidler, dit lokaludvalg har fået tildelt.

Lokaludvalgsmøder

Østerbro Lokaludvalg holder hver måned møde, om de aktuelle sager vi er involverede i. Vores møder er åbne, og alle der har lyst er velkomne. Vi starter altid lokaludvalgsmøderne med 'Borgernes 20 minutter' kl. 18.30, hvor fremmødte borgere kan komme med forslag eller stille spørgsmål til Lokaludvalget. Der er ordinære lokaludvalgsmøder hver måned, blot ikke i juli. Med mindre andet annonceres, holdes alle møder i Nabo Østerbros lokaler Vibenshave på adressen Nyborggade 9. Datoerne kan ses i kalenderen herunder. 

Klik her for at se en månedskalender over møderne i Lokaludvalget.

Fagudvalg

Østerbro Lokaludvalg har nedsat fire forskellige fagudvalg, som arbejder med specifikke områder på Østerbro. Møderne er åbne, og hvis du er interesseret i at indgå i et fagudvalg, kan du skrive til sekretariatet eller formanden for fagudvalget. I kalenderen herunder kan du se se mødedatoerne. Møderne afholdes som oftest på Svendborggade 5. Du kan læse mere om de enkelte fagudvalg ved at klikke her. 

Begivenheder / arrangementer > Se alle
 • østerbro lokaludvalg børn unge familie
  Møde

  BU-møde 4. juni

  Møde i fagudvalget for Børn, Unge & Familie

  04.06.2020 - 18.45

  Fagudvalgene mødes hver måned og forbereder bl.a. sager til det kommende lokaludvalgsmøde. Hvis du er interesseret i at komme i dialog med gruppen, kontakt da sekretariatet på  oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk.

  04.06.2020 - 18.45

 • østerbro lokaludvalg Byplan Miljø Teknik
  Møde

  BMT-møde 4. juni

  Møde i fagudvalget for Byplan, Miljø & Teknik

  04.06.2020 - 21.00

  Fagudvalgene mødes hver måned og forbereder bl.a. sager til det kommende lokaludvalgsmøde. Hvis du er interesseret i at komme i dialog med gruppen, kontakt da sekretariatet på  oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk.

  04.06.2020 - 21.00

 • Søg penge Østerbro Lokaludvalg projekter arrangementer initiativer lynpulje
  Møde

  Lynpuljen 7. juni

  7. juni er fristen for ansøgninger, der behandles på lokaludvalgsmødet d. 17. juni

  07.06.2020

  Ansøgningsfristerne ligger altid 10 dage inden det lokaludvalgsmøde, hvor ansøgningerne behandles

  07.06.2020

Sider