Hvad støtter lokaludvalget?

Østerbro Lokaludvalg administrerer hvert år en sum penge til lokale, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter.

En del af pengene bruges til at finansiere borgeres, foreningers og lokale institutioners projekter gennem støtte fra lokaludvalgets pulje, Østerbropuljen. 

For at give et indblik i, hvad pengene reelt går til, har vi lavet en samlet rapport, der både indeholder en oversigt over fordelingen af penge og korte evalueringer af alle de forskellige aktiviteter, der er støttet i løbet af et år.