Vores Arbejde

Østerbro Lokaludvalg skal afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen.

Derudover kan Lokaludvalget udtale sig eksternt og internt og stille forslag til de politiske udvalg i Borgerrepræsentationen.

Gennem borgermøder, arrangementer og events, sørger vi for, at borgerne bliver inddraget, når der sker ændringer på Østerbro.

Bydelsplanen sætter retningen for Lokaludvalgets arbejde og beskriver Lokaludvalgets vision for bydelen.
Bliv Hørt
Her kan du læse om aktuelle og tidligere høringer
Østerbro Lokaludvalg holder møde hver måned om de aktuelle sager vi er involverede i. Vores møder er åbne, og alle der har lyst er velkomne.
Tag del i udviklingen på Østerbro og bliv medlem af vores lokale borgerpanel