Lokaludvalget har nedsat fire fagudvalg, som hver måned forbereder sager til lokaludvalgsmødet inden for hver sit fagområde

  • Kultur, Fritid & Idræt (KFI) 
  • Social, Sundhed & Ældre (FSS)
  • Børn, Unge & Familie (FBU)
  • Byplan, Miljø & Teknik (FTM)

Fagudvalgenes opgaver er at

  • diskutere aktuelle problemstillinger og udvikling i bydelen
  • drøfte høringer og lave udkast til høringssvar før de behandles og godkendes på det kommende lokaludvalgsmøde
  • Fagudvalgene mødes én gang om måneden - ca. 2 uger før lokaludvalgsmødet. I fagudvalgene er der typisk 5-10 personer, og udvalgene består af både lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter og borgere. 

Fagudvalgene er åbne for alle. Hvis du er interesseret i at være med, bedes du kontakte formanden eller skrive til sekretariatet.

Læs mere om de enkelte fagudvalg i menuen til højre.