Om Lokaludvalget

Østerbro Lokaludvalg

Som borger på Østerbro er Østerbro Lokaludvalg dit link til politikerne i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget varetager lokale interesser i Østerbro Bydel, støtter lokale initiativer gennem Østerbropuljen og sætter selv projekter i gang i bydelen. Østerbro Lokaludvalg blev etableret i 2006 og er sammen med Valby og Vanløse Lokaludvalg et af de tre første af sin slags i København.

lokaludvalgenes hjemmeside kan du læse mere om Københavns 12 lokaludvalg, og du kan finde retningslinjer og regler for lokaludvalgene. 

Dialog og lokaldemokrati

Østerbro Lokaludvalg er sat i verden for at styrke lokaldemokratiet og sikre dialog mellem bydelens borgere og borgerrepræsentationen. Lokaludvalget består af 23 lokale politikere og repræsentanter fra foreninger i bydelen.

Hvis du har et lokalt emne, en sag eller en idé, der ligger dig på sinde, er du velkommen til at kontakte os på oesterbrolokaludvalg[at]okf.kk.dk.
 

Se filmen her og bliv klogere på hvad lokaludvalg er for noget:

miljøpunkt østerbro miljøarbejde bæredygtighed
Her kan du læse mere om, hvordan Østerbro Lokaludvalg arbejder med lokalmiljøet
Østerbro Lokaludvalg har 4 fagudvalg, der arbejder med specifikke emneområder i bydelen:
Lokaludvalget arbejder under nogle formelle rammer, som du kan læse mere om herunder.
Østerbro og Lokaludvalgets geografiske område
Østerbro Lokaludvalg holder møde hver måned om de aktuelle sager vi er involverede i. Vores møder er åbne, og alle der har lyst er velkomne.