Om Lokaludvalget

Østerbro Lokaludvalg

Som borger på Østerbro er Østerbro Lokaludvalg dit link til politikerne i Borgerrepræsentationen.

Lokaludvalget varetager lokale interesser i Østerbro Bydel, støtter lokale initiativer gennem Østerbropuljen og sætter selv projekter i gang i bydelen. Østerbro Lokaludvalg blev etableret i 2006 og er sammen med Valby og Vanløse Lokaludvalg et af de tre første af sin slags i København.

lokaludvalgenes hjemmeside kan du læse mere om Københavns 12 lokaludvalg, og du kan finde retningslinjer og regler for lokaludvalgene. 

Dialog og lokaldemokrati

Østerbro Lokaludvalg er sat i verden for at styrke lokaldemokratiet og sikre dialog mellem bydelens borgere og borgerrepræsentationen. Lokaludvalget består af 23 lokale politikere og repræsentanter fra foreninger i bydelen.

Hvis du har et lokalt emne, en sag eller en idé, der ligger dig på sinde, er du velkommen til at kontakte os på oesterbrolokaludvalg[at]okf.kk.dk.
 

Se filmen her og bliv klogere på hvad lokaludvalg er for noget:

Østerbro Lokaludvalg har 4 fagudvalg, der arbejder med specifikke emneområder i bydelen:
Formelle rammer for Lokaludvalgets rammer
Østerbro og Lokaludvalgets geografiske område
Her kan du læse mere om hvordan Østerbro Lokaludvalg støtter det lokale miljøarbejde i bydelen.
Østerbro Lokaludvalg holder møde hver måned om de aktuelle sager vi er involverede i. Vores møder er åbne, og alle der har lyst er velkomne.