Lynpuljen 10. maj

  • Søg penge Østerbro Lokaludvalg projekter arrangementer initiativer lynpulje
10 maj

Dato

man. 10. maj. kl. 23.59
10. maj er fristen for ansøgninger, der behandles på lokaludvalgsmødet d. 19. maj

Ansøgningsfristerne for Lynpuljen ligger omkring 10 dage inden det lokaludvalgsmøde, hvor ansøgningerne behandles.