Ansøgningsfrister

Se hvornår du kan ansøge om puljepenge

Ansøgningsfrister Østerbropuljen 2024

Ansøgningsfrister

22. januar (behandles den 21. februar)

18. marts (behandles den 24. april)

20. maj (behandles den 19.juni)

5. august (behandles den 28. august)

21. oktober (behandles den 20. november)

Vi skal have din ansøgning senest kl. 23.59 på dagen for den pågældende ansøgningsfrist.

Når ansøgningen er modtaget og gennemgået af sekretariatet, vil lokaludvalgets puljeudvalg behandle ansøgningerne og komme med en indstilling til lokaludvalget, om ansøgningen skal have støtte eller ej. Herefter tager lokaludvalget stilling til ansøgningerne.

Husk at der ikke kan søges støtte til en aktivitet, der foregår inden lokaludvalget behandler ansøgningen.