Vil du være med til at gøre København mere unge-venligt?

Du kan stadig nå det: Fra den 12. august til den 7. september er der valg til Københavns Ungeråd

Er du mellem 12 og 20 år, bor du i København og har du gode idéer og meninger om, hvordan København bliver en bedre by for unge mennesker? Så stil op til Københavns Ungeråd, som lige nu afholder valg!  

Ungerådet er Københavnske unges direkte talerør til byens politikere, og målet med ungerådet er at sikre at unge københavnere: 
 

·          Har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune 

·          Får indblik i den demokratiske proces 

·          Er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes 
 

Det sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. 

Ungerådet kan stille forslag til politikerne i Borgerrepræsentationen, og politikerne spørger jævnligt de unge til råds om aktuelle sager. 

Hvert år kan Ungerådet anmode Borgerrepræsentationen om at behandle op til fire sager. 

  

Stil op til ungerådet senest den 7. september 

Har du holdninger til din by, engagement, og lyst til at præge de beslutninger, der træffes, så stil op som kandidat til en af de 35 pladser i ungerådet via www.ungerådkbh.dk 

Det eneste der skal til for at du kan stille op, er at: 

·         Du er mellem 12-20 år 

·         Du bor i Københavns Kommune 

·         Du brænder for at gøre København til en bedre by at bo og færdes i 

·         Du ønsker at få indblik i den demokratiske proces 

·         Du har lyst til at være en del af et godt fællesskab med andre unge, der deler din drøm om  

·         et bedre København 

·         Du kan mødes på Rådhuset minimum 2 mødegange om måneden fra klokken 17-20 

  

Vi håber, at nogle af Østerbros engagerede unge stiller op til valget!  

Læs mere om ungerådet og ungerådsvalget her: https://ungeraad.kk.dk/