Ungdomsindsats

  • ""
Østerbro Lokaludvalg besluttede i foråret 2010 at gennemføre en proces med ungeinvolvering på Østerbro.

Ungeinvolvering på Østerbro 2010 tager afsæt i Østerbro Bydelsplans vision for et attraktivt ungdomsliv, der skal fremme de unges trivsel, aktive deltagelse og involvering i det lokale forenings- og samfundsliv.

Formålet med indsatsen er at skabe fokus på de unge, deres ønsker og idéer til et godt ungdomsliv. Ligesom Lokaludvalget ønsker, at skabe interesse og rum for de unges aktive deltagelse i lokalmiljøet på Østerbro og i København som helhed.

Indsatsen har indtil videre bestået af:

  • Klubdialoger og gruppeinterviews gennemført med hjælp fra klubber og udgående medarbejdere
  • Et større skriftligt materiale med spørgsmål til alle Østerbros 4. – 9. klasser 

Det indsamlede materiale er samlet i en rapport, som du kan finde her.

  • En Ungekonference afholdt den 25. september 2010 i Krudttønden - se mere her
  • Nedsættelse af en ungenetværksgruppe - se mere her
  • Ungefest afholdt den 19. maj i Krudttønden - se mere her