Ungdoms-arbejdsløshed og social arv

  • ""
Østerbros unge ligger pænt i statistikken, når det kommer til uddannelse og beskæftigelse.

Trods dette har bydelen endnu ikke opnået regeringens mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Derudover findes der på Østerbro en gruppe af unge, der har store problemer med at komme ind på arbejdsmarkedet, fordi de har svært ved få enten fritidsjob eller praktikplads.

Ungdoms-jobguide

Hos jobcenteret på Skelbækgade har Københavns Kommune samlet en bydækkende fritidsjobindsats med fokus på udsatte unge i alderen 13-17 år. Kommunen har valgt at indsatsen skal være bydækkende, men billedet er ikke det samme over hele byen eller i Østerbro bydel. 

Formålet med dette bydelsprojekt er at tilrettelægge en Østerbroindsats, der skal mindske ungdomsarbejdsløsheden i bydelen. Lokaludvalget ønsker at oprette en ungdoms-jobguide med forbillede fra den foreningsguidekoordinator, der allerede findes i bydelen.

Ideen er, at der skal oprettes en koordinatorstilling, der kan formidle job og praktikpladser mellem bydelens unge og erhvervsliv/foreninger/kommunale anlægsprojekter med udgangspunkt i det arbejde, der allerede er påbegyndt hos jobcenteret i Skelbækgade.

En sådan indsats er oplagt at koble til Børne- og ungeforvaltningens strategi for nye klubfællesskaber. Lokaludvalget ser de nye klubfællesskaber som en god platform for at ansætte en ungdoms-jobguide. På baggrund af Ungekommissionens arbejde er udspillet, at fremtidens ungdomsklubber skal organiseres rundt om et antal ungehuse. Det bliver ungehusenes ansvar, at løse en række koordinerende opgaver. Disse opgaver fokuserer sig hovedsaligt omkring kontakt til Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, ungdomsuddannelses vejlederen og ungdomsskolen. Opgaven bliver ligeledes at løse en række opgaver relateret til ensomhed, valg af uddannelse og sociale udfordringer.

Tilbuddet henvender sig primært til unge, der på grund af psykiske eller sociale problemer har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Men også velfungerende unge kan benytte tilbuddet med hjælp til fritidsjob og praktikpladser.  

På kort sigt skal tilbuddet hjælpe bydelens udsatte unge med at få fritidsjob eller praktikplads. På længere sigt skal indsatsens være med til at sikre, at alle københavnere får en uddannelse og at uddannelsens fører til job

Sammenhæng til andre projekter

Projektet skal ses i sammenhæng med de centrale indsatser i Jobcenter Skelbækgade, samt i sammenhæng med Klubstrategien og Ungestrategien 2013-2015. 

Københavns Kommune er på vej med en ungestrategi gældende for perioden 2013-2015. Strategien har særlig fokus på, hvordan uddannelsesniveauet og beskæftigelsen øges for de unge Københavnere. Visionen er, at København skal høre til blandt Europas førende uddannelsesbyer, og at alle københavnere skal rustes optimalt til at indgå på fremtidens arbejdsmarked. Strategien for at opnå dette mål er en målrettet indsats for at få flere unge til at være aktive i ungdomsklubber, foreninger og fritidsjob. Formålet er at ruste de unge til uddannelse og arbejdsmarkedet.

Realisering af projektet

Projektet er relevant for Børne- og ungeforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Realiseringsplan af Lokaludvalgets forslag om en ungdoms-jobguide afhænger af tidsplanerne for de nye ungehuse.

Økonomi

Projektet anslås til at koste et årsværk til en AC’er, ca. 500.000 kr.