Trygheds- undersøgelse 2020

Pæne tal for Østerbro, der ligger højt på tryghed og tillid

Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse er landet, og viser en generelt positiv udvikling af trygheden i København.
Dette gælder også for Østerbro, hvor trygheden fortsat er høj. Andelen af utrygge københavnere på Østerbro ligger således på 5%, hvilket er lavere end
gennemsnittet for hele København, som ligger på 9%.

Noget andet man som borger på Østerbro kan glæde sig over, er at der generelt er stor tillid til at naboer.
På spørgsmålet "Hvis der foregår kriminelle ting i nabolaget kan man regne med, at beboere i området vil reagere og tilkalde politiet", har 63 % af østerbroerne angivet, at de enten er enige (42 %) eller meget enige (21 %) i udsagnet. Dette er højere end københavnerniveau på 61%.

Der er fortsat stor bekymring for cykeltyveri samt utryghed ved stationer og parkarealer. Også selvom lommetyveri i realiteten faktisk er det største problem. For Østerbro er Lommetyveri er nemlig den hyppigst anmeldte kriminalitetstype i 2019 med et niveau på 10,6 anmeldelser pr. 1000 indbyggere.

Der er en lille stigning i utrygheden i bydelen generelt fra 4% til 5%. Stigningen er ikke statistisk signifikant, og behøver således ikke være udtryk for en reel negativ udvikling i tryghedsniveauet på Østerbro, men er stadig værd at være opmærksom på, og vidner om, at der er plads til forbedringer i det tryghedsskabende arbejde.

Vi kan dog stadig glæde os over, at Østerbro ligger over gennemsnittet for København, når der kommer til tryghed, og under gennemsnittet for den borgervendte kriminalitet.

Læs hele tryghedsundersøgelsen her. Afsnittet om Østerbro starter på side 101.