Suppleringsvalg 2020

Valgmøde erstattes af konstitueringsmøde

Østerbro Lokaludvalg skulle have afholdt suppleringsvalg på onsdag den 21. oktober. Vi har i øjeblikket 4 ledige 1. suppleantpladser i Østerbro Lokaludvalg og 10 ledige 2. suppleantpladser.

Vi har dog kun modtaget 2 tilmeldinger til mødet, så det giver ikke mening at afholde valg, da der er flere pladser end kandidater.   

I stedet for af afholde valgmøde, holder vi derfor et konstitueringsmøde, hvor det bliver besluttet hvordan suppleantpladserne skal fordeles.  

Vi ønsker de to nye suppleanter velkommen, og ser frem til at de bliver en del af Østerbro Lokaludvalg.