Sundkrogsgade forbliver tosporet

Lokaludvalget støtter op om beslutningen: Først og fremmest er der brug for en helhedsundersøgelse af trafikken i området

Torsdag den 8. oktober vedtog Borgerrepræsentationen at der foreløbigt IKKE skal anlægges en firesporet vej Sundkrogsgade.

Forslaget om at udvide Sundkrogsgade til 4 spor faldt i går, torsdag den 8. oktober. Beslutningen var lagt op til Borgerrepræsentationen fra Teknik- og Miljøudvalget og blev afvist på baggrund af et lille flertal. Forslaget kan ses på billedet.

I Østerbro Lokaludvalg bakker vi op om beslutningen, da vi ikke mener en firesporet vej løser de overordnede trafikale problemer i området. Krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade/Vordingborggade er for eksempel yderst belastet, og kommunen er endnu ikke er fremkommet med en lovet løsning for det problem.

Vi mener at der bør foretages en overordnet undersøgelse af de trafikale forhold i området, og at der skal laves en helhedsplan for denne trafik.
Lokaludvalgsformand Allan Marouf udtaler:
”Vi er glade for at Borgerrepræsentationen har besindet sig i forhold til de fire spor, da vi ikke mener 4 spor løser de overordnede problemer for området. Vi savner især en løsning på det trafikhelvede der er i krydset og ser frem til at der bliver udviklet en helhedsplan”