Strand-boulevarden som grønt klimastrøg

  • ""
Gennem de sidste 10 år har både lokale grupper og Københavns Kommune skitseret en omdannelse af Strandboulevarden.

Nu har Østerbro Lokaludvalg samlet trådene fra de tidligere bud i en pjece. I pjecen peger lokaludvalget på 7 principper, der bør karakterisere den endelige omdannelse.

Download Strandboulevarden-pjece

Hvad sker der nu?

Teknik- og Miljøudvalget besluttede mandag den 16. marts 2015 at indarbejde 16 skybrudsprojekter i en ansøgning som Københavns Kommune sender til Forsyningssekretariatet i april 2015. De 16 projekter er udvalgt til at blive sendt ind før resten af skybrudsprojekterne, da kommunen vurderer at der kan være fordele i at disse projekter projekteres eller påbegyndes i 2016. Strandboulevarden er ét af de 16 projekter.

Ansøgningen til Forsyningssekretariatet vedr. Strandboulevarden omhandler udelukkende afledning af regnvand. Midler til byrumsforbedringer i forbindelse med afledningen af regnvandet skal findes ved de kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune.