Stil op til suppleringsvalg og få indflydelse på udviklingen af Østerbro

Nu kan du stille op til suppleringsvalg 2020, som Lokaludvalget afholder onsdag den 21. oktober 2020 kl. 17.00-18.00 i Vibenshave

Lige nu har du chancen for at komme med i Østerbro Lokaludvalg og få indflydelse på din bydel. Vi har nemlig 4 ledige 1. suppleantpladser i Østerbro Lokaludvalg og 10 ledige 2. suppleantpladser. Der er nyvalg til lokaludvalget i 2022 og arbejdet som suppleant er en rigtig god ’kravlegård’ for deltagelse i det lokale demokrati.

For at stille op til suppleringsvalget og blive valgt til en af de ledige plaser, skal du:

  • Være fyldt 18 år
  • Være medlem af en forening i bydelen, som indstiller dig til valg i Østerbro Lokaludvalg. Det kan være en boligforening, en idrætsforening, en skolebestyrelse eller noget helt 4. 

Lokaludvalget er bindeled mellem borgerne i bydelen og Københavns Kommune samt politikerne i Borgerrepræsentationen. Derfor er lokaludvalget et godt sted for dig og din forening at få indflydelse på, og viden om aktiviteter og udvikling af bydelen. 

Københavns Kommune og Østerbro Lokaludvalg ser mangfoldighed som en ressource og alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at stille op til lokaludvalget.
 

Sådan tilmelder din forening dig 

Ved tilmelding til opstillingsmødet skal din forening senest onsdag den 7. oktober 2020 kl. 08.00 sende en mail til lokaludvalgets sekretariat med:

  • Dokumentation med dit navn, adresse og fødselsdato.
  • Dokumentation i form af vedtægter med beskrivelse af foreningens formål og en kort beskrivelse af foreningens aktiviteter i bydelen – samt referat fra sidste ordinære møde i generalforsamlingen, bestyrelsen el.lign. 
  • Mailen sendes til sekretariatet på mail via dette link.

Tilmeldingsblanket og fuldmagt findes her: 

Lokaludvalgets arbejde

Østerbro Lokaludvalg arbejder frivilligt og holder møde 1. gang om måneden om aftenen. På lokaludvalgsmøderne behandler lokaludvalget blandt andet ansøgninger til lokaludvalgets puljer, forbereder høringssvar til kommunen, planlægger borgerinddragelse og forbereder egne arrangementer for bydelens borgere. Mange lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter sidder også med i et fagudvalg. Der er 4 fagudvalg i Østerbro Lokaludvalg:

Fagudvalgene holder møde én gang om måneden, og til møderne diskuterer medlemmerne de fagspecifikke emner og sager, der er relevante på det givne tidspunkt. Se mødekalenderen her.

Hvor meget tid bruger man som suppleant?

Lokaludvalget holder møder en aften en gang om måneden. Derudover er der mulighed for at engagere sig i forskellige arbejdsgrupper og faggrupper. 

Som suppleant bliver du indkaldt til møde, hvis det lokaludvalgsmedlem du er suppleant for, melder afbud til mødet. Til hvert møde du deltager i, vil der være en dagsorden med diverse bilag, som du forventes at læse igennem før mødet. 

Derudover er der rig mulighed for at engagere dig i forskellige arbejdsgrupper og faggrupper, som ca. mødes en gang om måneden. 

Det praktiske 

Suppleringsvalget afholdes onsdag den 21. oktober kl. 17 – 18 i Nabo Østerbros lokaler, Vibenshave, Nyborggade 9, 2100 København Ø.  

Når du er tilmeldt via din forening og tilmeldingsfristen er udløbet, vil du få tilsendt et program for selve valgmødet. 

Spørgsmål? 

Kontakt lokaludvalgets sekretariat ved udvalgssekretær Jon Oppfeldt-Jackson på mail, fj1i@kk.dk, eller telefon 60156505