Sammen om bedre trafiksikkerhed på Østerbro

  • Thomas Vilhelm
Hvor er trafiksikkerheden bedst og dårligst på Østerbro?

I Østerbro Lokaludvalg er vi meget optagede af at Østerbro skal være et godt, trygt og sikkert sted at være for alle. Det gælder naturligvis også i trafikken, hvor vi løbende arbejder med at forbedre forholdende, særligt for de bløde trafikanter.

Vi har i mange år arbejdet på at få et helleanlæg til Østerbrogade/Sionsgade, et projekt som blev endeligt vedtaget i Borgerrepræsentationen sidste torsdag. Nordre Frihavnsgade bliver lavet til cykelgade næste år, den første af sin slags i København, og dermed kan Østerbros cyklister glæde sig over at sikkerheden i gaden bliver højnet. I forbindelse med skybrudssikring af Strandboulevarden står cykelstierne på gaden også til en væsentlig forbedring. Også Nygaardsvej står til at skulle trafiksaneres, og i lokaludvalget ser vi frem til årets budgetforhandlinger, hvor der forhåbentligt bliver afsat penge til restaurering af gaden.

Trafiksikkerhed er generelt vigtigt for os, og vi arbejder naturligvis videre med emnet, for eksempel i forbindelse med sikre skoleveje.  

Som bilist, cyklist og fodgænger kan man også bidrage til sikkerheden på Østerbros gader og stræder i dagligdagen. Ganske enkelt ved at se sig for og være opmærksom og ansvarsfuld overfor sig selv og andre.
Region Hovedstadens akutberedskab har lige offentliggjort et smart digitalt kort med oversigt over alle anmeldte trafikulykker i hovedstadsområdet – også på Østerbro. Kortet viser blandt andet, at der sker en del ulykker på Østerbrogade, området omkring Trianglen, Nordre Frihavnsgade og Kalkbrænderihavsgade. Men også i krydset Jagtvej/Lyngbyvej skal man være særligt opmærksom, ligesom Hans Knudsens Plads samt Blegdamsvej overfor Rigshospitalet kan være problematiske.

Beredskabet håber at kortet kan være med til at skabe vished om særligt udsatte områder, tidspunkter og transporttyper. Vi håber I vil tage et kig og sprede budskabet om kortet.

Og husk altid at tage ansvar for dig selv og andre i trafikken!

Se kortet og find ud af hvor du skal være særligt opmærksom i trafikken på Region Hovedstadens hjemmeside her.