Politiet har sat en foreløbig stopper for planerne om at gøre Nordre Frihavnsgade til Cykelgade

Københavns Kommune venter på dom i ankesag efter afslag fra Politiet

Flere kommuner kritiserer politiet for at have for meget magt i sager, hvor man vil omdanne de trafikale forhold til fordel for bløde trafikanter.

Her på Østerbro har vi også oplevet denne problematik i forbindelse med anlæg af Nordre Frihavnsgade som Cykelgade – et projekt der lige nu er sat på stand by.  

Planerne om at omdanne Nordre Frihavnsgade til Cykelgade har været på tegnebrættet længe, og blev konkretiseret i 2015 på baggrund af omfattende borgerinddragelse. At anlægge Cykelgade betyder at biler må færdes på gaden på cyklisternes præmisser og at hastighedsgrænsen sættes ned.

For at kommunen kan få lov til at anlægge en cykelgade, skal politiet godkende projektforslaget. Forvaltningen har været i løbende dialog med politiet under projekteringen, men politiet har alligevel valgt at give kommunen afslag på forslaget. Afslaget blev blandt andet begrundet med, at der skal kunne køre bus i Ndr. Frihavnsgade, hvilket politiet mener vil være uforsvarligt. Politiet mener desuden ikke, at der er tilstrækkelig kapacitet i de omkringliggende gader til at flytte trafikken fra Ndr. Frihavnsgade.

Kommunen valgte i forsommeren 2020 at klage over politiets afgørelse til Vejdirektoratet, som er øverste myndighed. Der er omkring 6 måneders behandlingstid på sådanne sager, og vi har endnu ikke fået svar.

Nordre Frihavnsgade ville komme til at være den første ”rigtige” cykelgade i DK. Vestergade i KBH K blev omdannet for nogle år siden, men den er ensrettet for biler og der kører ikke bus. Cykelgaden i Nordre Frihavnsgade stod – eller står – derfor til at blive en helt ny vejtype i DK. Konceptet kendes dog fra bl.a. Holland, hvor de findes i stor stil i byerne.