Østerbropuljen - Søg penge til en god idé

Har du en idé til en aktivitet der kan gøre Østerbro til en sjovere og mere spændende bydel at bo i?

Hvem, Hvad, Hvordan?

  • Alle kan søge puljen, enkeltpersoner, grupper, foreninger mv. Lokaludvalget prioriterer dog projekter, der har lokale samarbejdsparter.
  • Østerbropuljen støtter almennyttige og åbne non-profitaktiviteter, der skaber dialog og netværk og henvender sig til bydelens borgere brugere og institutioner.

Læs retningslinjerne for Østerbropuljen her.

For at kunne søge Østerbropuljen skal du udfylde vores ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet udfydes elektronisk her.

I skemaet skal du beskrive, hvad projektet går ud på, hvad formålet er, hvilken målgruppe det henvender sig til og hvordan du har tænkt dig at nå dem. Du skal desuden lave et realistisk budget, der viser, hvordan du har tænkt dig, at projektet skal finansieres.

Når du har udfyldt skemaet sendes det pr. mail til oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk. Skriv venligst "Østerbropuljen" i emnefeltet.

Behandling

Det er lokaludvalget, der beslutter, om der skal bevilges støtte til de indkomne ansøgninger. Når ansøgningen er modtaget og gennemgået af sekretariatet, vil lokaludvalgets puljeudvalg behandle ansøgningerne og komme med en indstilling til lokaludvalget, om ansøgningen skal have støtte eller ej. Herefter tager lokaludvalget stilling til ansøgningerne.

Ansøgningerne bliver ikke offentliggjort, men vær opmærksom på, at ansøgningstitel, ansøgernavn, et kort resumé af ansøgningen og lokaludvalgets beslutning kommer til at ligge offentligt tilgængeligt på internettet som en del af mødematerialet til det lokaludvalgsmøde, hvor ansøgningerne behandles.

Læs mere om ansøgningsproceduren i retninglinjerne for Østerbropuljen 

Afrapportering når projektet er afsluttet

Før bevilget støtte kan udbetales, skal du udfylde og indsende et evalueringsskema, hvor du skal beskrive hvordan projektet er forløbet og om det har levet op til projektbeskrivelsen i ansøgningen. Der er også i dette skema, hvor du skal skrive regnskabet ind.

Find evalueringsskemaet her.

Evalueringen sendes til lokaludvalgets sekretariat.

Husk

  • at lokaludvalget ikke giver støtte til arrangementer, der er afholdes inden støtten er bevilget
  • at arrangementerne skal være åbne og rettet mod Østerbros borgere og brugere
  • at hvis du får støtte til dit arrangement, skal lokaludvalget krediteres for støtten (find lokaludvalgets logo her)
  • at tjekke om dit arrangent ligger i Østerbro bydel
  • at lokaludvalget kun støtter projekter som afholdes indenfor kalenderåret.