Østerbro og København kan gøre klar til genåbning

Overførselssagen 2020-2021 ligger klar med midler til både det lokale og det bydækkende

Under overskriften ”København klar til genåbning” offentliggjorde Borgerrepræsentationen onsdag resultaterne af forhandlingerne om Overførsselssagen 2020-2021. En relativt kort forhandlingsperiode resulterede i en række beslutninger med fokus på omsorg for ældre, psykisk udsatte unge, hjælp til den københavnske restaurationsbranche og en række lokale tiltag, hvor der bestemt er gode nyheder til Østerbro. Der er nemlig både byrumsinventar, hjælp til trængende skoler, vedligeholdelse af en af bydelens ikoniske bygninger og midler til trafiksikkerhed i vente for vores bydel.

Byrumsiventar og mere grønt på Strandboulevarden

En af de beslutninger vi er allergladest for, er beslutningen om at afsætte i alt 1,1 mio. kr. til anlæg af rekreative områder med inventar til ophold og begrønning i forbindelse med skybrugsprojektet på Strandboulevarden. Sidste år afholdt vi et borgermøde omkring skybrudsprojektet, der førte til en nabo-workshop med fokus på hvilke træer, buske og blomster beboerne ønskede. På disse møder, blev det tydeligt hvor vigtigt bænke, grillpladser og mulighed for leg i grønne omgivelser er for beboerne. Som lokaludvalg er vi glade for at Borgerrepræsentationen har lyttet til os og områdets beboere i denne sag. Vi glæder os meget til at se resultaterne af projektet!

Nyt inventar og farvel til fugtskader for flere af Østerbros skoler

Kildevældsskolen får 4,1 mio. kr. i samlet anlægsbevilling til helhedsrenoveringen af skolen, hvor der er behov for nyt inventar til de nyrenoverede basis- og faglokaler. Tillykke til elever og lærere på skolen, der udover at få lov til overhovedet at komme i skole, snart kan benytte sig af de nye lokaler.

Der blev også afsat 20,5 mio. kr. til håndtering af forhøjet grundvandsspejl på Strandboulevarden. Skolen på Strandboulevarden, specialskolen Hafnia Skolen og den kommende specialskole ved Rosenvængets Hovedvej ligger alle på en matrikel, hvor der er store udfordringer med forhøjet grundvandsspejl. Det medfører omfattende problemer med indtrængende vand i bygningerne, som har medført fugtskader i kældre og den nybyggede idrætshal. Det kan vi heldigvis få styr på nu, hvor der er bevilget midler til i 2021-2023 at anlægge omfangsdræn og udbedring af skader vedr. forhøjet grundvandsspejl på matriklen på Strandboulevarden 40.

Trianglen får et løft

En mindre, men ikke desto mindre værdsat sum går til renovering af "Bien" på Trianglen. Den fredede bygning på Østerbro fremstår med betragtelige renoveringsmæssige behov, der har betydning for bygningens bevarelse og anvendelse.

Oprindeligt blev bygningen opført som sporvognsventesal, men da sporvognene blev erstattet af busser, kom bygningen i stedet til at huse en kiosk. Navnet på kiosken var ”Bien”, og det menes at være der bygningen har sit kælenavn fra. I dag huser den ikoniske bygning offentlige toiletter og trænger til en kærlig hånd. Det får den nu, og det er vi rigtig godt tilfredse med, da bygningen på mange måder er ikonisk for Østerbro.

Forbipasserende borgere og lokale butikker på Trianglen kan udover renoveringen af ”Bien” glæde sig over, at kommer 0,1 mio. kr. til nedtagning og genplacering af de 17 cykelparkeringspladser, der står på hjørnet af Blegdamsvej og Trianglen. Cykelparkeringspladserne har besværliggjort mulighederne for udeservering på stedet og været kilde til frustration fordi de parkerede cykler roder. I en tid hvor lokale restauranter, barer og handelsdrivende i dén grad har brug for alle de muligheder der overhovedet findes for (ude)servering, er denne beslutning kærkommen.

I Østerbro Lokaludvalg har vi tidligere på måneden opfordret Teknik- og Miljøudvalget til at prioritere en omdannelse af Trianglen, idet vi mener den har et uforløst potentiale som byrum. Vi ser derfor disse bevillinger som et skridt i den rigtige retning.

Det skal tilføjes, at der også er afsat midler til genopretning af erhvervslivet i Københavns Kommune ved for eksempel at arbejde med en forlængelse af ordningen for udvidet udeservering.

Nu kan man komme på is hele året i Østerbro Skøjtehal

Der er også gode nyheder til alle dem, der sætter pris på is og kulde året rundt. Der er nemlig afsat 2 mio. kr. til service i 2021, som skal sikre at Østerbro Skøjtehal kan holde åbent hele året. I Østerbro Lokaludvalg ser vi frem til at de foreninger og borgere, som har savnet at bruge skøjtehallen, igen kan komme på is. Og med anlægget af den ny aktivitetsring på Gasværksgrunden, hvor Østerbro Skøjtehal også ligger, bliver det spændende at følge med i, hvordan østerbroerne vil tage imod områdets mange nye muligheder for at være aktiv.

Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade.

Slutteligt kan pendlere og andre bilkørende borgere på Østerbro og i Nordhavn se frem til et nyt og forbedret vejkryds i krydset Kalkbrænderihavnsgade/Sundkrogsgade.

Midlerne skal bruges til at ombygge signalanlægget i krydset, så det bliver fuldt trafikstyret med detektion af fodgængere, cyklister og biltrafik. Der skal tages hensyn til koordinering med andre anlægsprojekter i nærområdet.

Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2021 til ombygning af signalanlægget, og 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til afledt drift og vedligehold.

Hvis du er nysgerrig på Overførsselssagen 2020-2021 kan du læse den her.