Nytårshilsen fra formanden

Allan Marouf, formand for Østerbro Lokaludvalg, ser tilbage på 2018 og alt det, som skete på Østerbro i det forgangne år.

Godt Nytår til alle på Østerbro!

Der er sket meget på Østerbro i 2018. Vi har haft stort fokus på at styrke dialogen mellem østerbroerne og politikerne på Københavns Rådhus, og vi har inviteret politikerne ud i bydelen ved flere lejligheder for at drøfte lokale problemstillinger på Østerbro, og vi bliver ved i 2019.

I februar i år har vi fået valgt et nyt Lokaludvalg. Østerbro Lokaludvalg består nu både af gamle, garvede kræfter og nye medlemmer med nye ideer og frisk blod.

Vi har blandt andet arbejdet med at styrke bydelsfællesskabet og sammenhængskraften her på Østerbro med den årlige Østerbroweekend i Fælledparken, fastelavnsfest, kulturhavn, street art på Strandboulevarden og julearrangementer for bydelens ældre. Vi har fået ny viden om butikslivet på Østerbro og vi har sat fokus på luftforurening fra krydstogtskibe.

I kommunens budget 2019 blev flere af Lokaludvalgets mærkesager imødekommet:

  • cykelsti på den sydlige del af Strandboulevarden (fra Ndr. Frihavnsgade til Fridtjof Nansens Plads).
  • En nye skole i Nordhavn
  • En ny bypark i Nordhavn.
  • Flere stoppesteder til havnebussen (Orientkaj og Langeliniekaj)
  • En undersøgelse af forurening og alternative energikilder til krydstogtskibe.
  • Ca. 745 mio. er afsat til Nordhavnstunnel.

Høringer

En af måderne, som Lokaludvalget får indflydelse på Østerbros udvikling på, er ved at sende høringssvar. Lokaludvalget har i år indsendt 15 høringssvar til forvaltninger og politikere. Vi har blandt andet sendt vores bemærkninger ind til lokalplaner i Nordhavn, udvikling af Østre Gasværk teatergrund, kommuneplanstrategi, busnet19 , m.m.

Borgerdialog

Vi er sat i verden for at være bindeled mellem politikerne og forvaltningen inde på Københavns Rådhus og borgerne på Østerbro.

Vi gør, hvad vi kan for at komme ud og tale med borgernepå gader og stræder samt borgermøder ( Strandboulevarden borgermøde)om konkrete sager (kaffevognen).

Vi har samlet kulturaktørernepå 2 studieture, vi vil gerne arbejde videre medkulturudviklingen på Østerbro.

Vi har etableret Østerbro Borgerpanel (ca. 8.100 medlemmer) og spørger borgerne til råds om lokale sager.

I år har vi spurgt jer om Østerbros udvikling og hvad der skal prioriteres. Af svarene fra borgerpanelet har vi udledt en top tre:

  1. Et varieret udvalg af indkøbsmuligheder og caféer.
  2. Grønne områder i bydelen.
  3. Boliger til fornuftige priser.

Lokaludvalget arbejder videre med vores bydelsplan, det er vores vision for Østerbro 2017-20, som vi lavede tidligere, baseret på dialog og input fra rigtig mange borgere.

Østerbropuljen

I 2018 har vi støttet 100 projekter og aktiviteter på Østerbro med i alt omkring 1,7 mil. (næsten samme beløb som 2017).

Tak for et godt samarbejde til alle.

Mange hilsener

Allan Marouf, formand