Nye høringssvar på Lokaludvalgets hjemmeside

Læs de nyeste høringssvar om blandt andet skybrudsprojekt i Ryesgade og ny skolestruktur i Nordhavn

Du kan eksempelvis læse svaret på en intern høring om placering af offentligt toilet på Tåsinge Plads, læse lokaludvalgets kommentar til TMFs planer for skybrudsprojekt i Ryesgade (billedet). Her anbefaler Østerbro Lokaludvalg, at Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder med fritlagte åer og rekrative arealer i skybrudssikringen, frem for at lede vandet i rør under jorden.

To af de indgivne høringer er åbne indtil den 20. juli. Det gælder høring om kommunale kultur- og idrætsfaciliteter i Tunnelfabrikken, samt høring om ny skolestruktur i Nordhavn. Du kan finde høringsmaterialet og skrive høringssvar, ved at gå ind på Københavns Kommunes portal for høringer, blivhørt, ved at klikke her.

Vi forsøger løbende at blive bedre til at inddrage Østerbros borgere i diverse høringssvar. Hold øje med vores facebookside, hvor vi laver opslag om høringer og borgermøder, der er særligt relevante for Østerbro. Find vores facebookside ved at klikke her.