Ny lokalplan i Nordhavn muliggør udvidelse af Sundkrogsgade til 4 spor

Ekstra vejbaner kan komme til at kollidere med visionen om at gøre Nordhavn til co2-neutral bydel

Da Teknik- og miljøudvalget i sidste uge behandlede lokalplanforslaget ”Svanemølleholm”, der skaber mulighed for byggeri til serviceerhverv langs Kalkbrænderihavnskaj i op til 34 meter, var lokaludvalgets formand særligt opmærksom på, hvad planen vil kunne komme til at betyde for trafikken til og fra Nordhavn. ”Trafikken i krydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade er stærkt belastet, og dagligt opstår der farlige situationer og lange bilkøer” siger Allan Marouf, formand for Østerbro Lokaludvalg.

Det var derfor også med stor overraskelse, at vi kunne konstatere, at det med lokalplanen blev besluttet at udvide Sundkrogsgade til 4 spor for at kunne imødekomme den øgede trafik, som byggeprojektet kommer til at medføre. Allan Marouf udtaler ”Det er rigtigt ærgerligt. Hele ideen med Nordhavn som CO2-neutral bydel med fokus på har været fokus på kollektiv trafik falder jo til jorden, når man i stedet for at begrænse trafikken i stedet udvider med ekstra vejbaner.” 

Læs mere om sagen her.