Miljø

Her kan du læse mere om hvordan Østerbro Lokaludvalg støtter det lokale miljøarbejde i bydelen.

Lokaludvalget støtter og udvikler det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer i bydelen til aktivt at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration. 

På Østerbro har Lokaludvalget valgt at lave en driftstøtteaftale med det lokale Miljøpunkt Østerbro om at varetage opgaven.