Lynetteholm deler vandene

Borgerpanelundersøgelse og digitale borgermøder om Lynetteholm viser både forståelse og foragt for Københavns nye ø og bydel

Miljøvurderingsrapporten (VVM) for Lynetteholm er i offentlig høring frem til den 25. januar, og debatten om den kommende ø i Øresund er i fuld gang.

I en borgerpanelundersøgelse har vi i Østerbro Lokaludvalg spurgt østerbroerne om, hvordan de tror, at Lynetteholm vil påvirke deres hverdag de næste mange år, og hvad de mener, at er den vigtigste udfordring at få løst i udviklingen af København.

81% af respondenterne betragter klimasikring mod stormflod og stigning af vandstanden som Københavns væsentligste udfordring.

Netop denne udfordring er en af de overordnede problematikker Lynetteholm skal løse. Med anlæg af Lynetteholm ønsker politikerne at adressere fire udfordringer for København:

  • Klimasikring af København mod stormflod og stigning af vandstanden.
  • Placering af overskudsjord fra byggerier i København.
  • Areal til byudvikling, der skal imødekomme befolkningstilvæksten i København og et øget boligbehov.
  • Finansiering af overordnet infrastruktur, der skal imødekomme trængselsproblemer.

Er Lynetteholm den rigtige løsning?

Men er Lynetteholm og den måde projektet, er designet på, så den rigtige løsning på disse udfordringer? By & Havns eksperter, staten og Københavns Kommune siger ja, men hvad mener borgerne? By & Havn afholdt først på ugen 3 digitale informationsmøder, hvor de kritiske spørgsmål haglede ned over eksperterne. Især var mange oprørte over det, de anser som risiko for støjgener og forringelse af de trafikale forhold, når jord skal transporteres gennem byen og ud til den nye ø. Mange mente, at der måtte kunne findes billigere og bedre løsninger på de nævnte udfordringer.

I vores borgerpanelundersøgelse tegner sig et mere positivt billede af borgernes holdninger. Blandt respondenterne er der generelt forståelse for projektet, og 47% er enten enige eller meget enige i, at Lynetteholm er den rigtige måde at løse klimasikring af København på, imens 22% er uenige eller meget uenige i, at klimasikringen bør løses sådan.

Samtidig ser man dog også i borgerpanelundersøgelsen, at projektet og dets implikationer bekymrer. Især støj- og vibrationsgener er bekymrende for 50% af respondenterne, imens 49% er bekymrede over påvirkning af havmiljø, vandkvalitet og biodiversitet og 47% over jordtransporterne gennem byen.

I Østerbro Lokaludvalg er vi meget optaget af, hvordan Lynetteholm vil påvirke miljøet og trafikken – både jordtransport gennem byen og Østlig Ringvejs betydning for Østerbro – og vi følger udviklingen tæt.

Bland dig i debatten

En væsentlig pointe fra borgerpanelundersøgelsen for os som lokaludvalg er, at kun 22% af respondenterne i undersøgelsen mener, at de har demokratisk indflydelse på Københavns langsigtede udvikling. I Østerbro Lokaludvalg arbejder vi netop for at styrke nærdemokratiet og være bindeled mellem politikerne på Københavns Rådhus og jer østerbroere. Vi vil derfor meget gerne høre jeres input til lokale sager, så vi bedre kan varetage bydelens interesser over for politikerne. Du kan fx melde dig ind i vores borgerpanel eller møde op til vores borgermøder.

Du har også mulighed for selv at kommentere på VVM-undersøgelsen af Lynetteholm, som er sendt i offentlig høring indtil den 25. januar 2021 hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Afgiv dit høringssvar her

Du kan læse resultaterne for lokaludvalgets borgerpanelundersøgelse her.

Du kan se eller gense By & Havns digitale informationsmøder om Lynetteholm her

Vil du være med i Østerbro Borgerpanel og deltage i spørgeskemaundersøgelser om Østerbro og København? Klik her.

Du kan også skrive dig op til vores nyhedsbrev, hvis du vil holde dig opdateret om fremtidige borgermøder og udvikling af bydelen. Klik her.