Lilly Helveg Petersens Plads

  • ""
Lokaludvalget har fået udarbejdet et forslag til en ny udformning af Lilly helveg Petersens Plads.

I skitseforslaget er grundidéen at tænke videre omkring de nuværende dækningsgrave fra krigens tid. Det er som om de bryder op gennem asfalten og det grønne, hvilket blev hovedtemaet for planforslaget – at bryde sig vej op gennem asfalten. Projektet kan deles i 2 etaper. Først nedlægges den lille gade foran Miljøpunktet og frisøren og dernæst gennemføres resten, hvor Borgmester Lilly Helveg Petersens Plads, Poul Henningsens Plads og den nye metrostation skal i spil med hinanden. 

Mere information

Download Skitseforslag Lilly Helveg Petersens Plads