Kulturhavnspulje

  • ""
Østerbro Lokaludvalg har afsat en pulje på 75.000 kr., der kan søges til aktiviteter i Nordhavn under Kulturhavn den 11.-13. sept. 2020.

Formål

Lokaludvalget vil gerne være med til at sætte Nordhavn på dagsordenen og skabe dialog omkring områdets udvikling og fremtidige anvendelse. Ønsket med kulturhavnspuljen er at skabe lokalt liv i Nordhavn og sætte fokus på områdets kulturelle og rekreative muligheder. 

Hvem?

Hvis du som forening har tilmeldt dig årets Kulturhavn Festival, kan du søge økonomisk støtte til kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der foregår i Nordhavn. 

Bemærk at du for at kunne komme i betragtning til støtte fra lokaludvalgets Kulturhavnspulje skal være tilmeldt Kulturhavn Festival.

Lokaludvalget håndterer ikke tilmeldinger eller praktiske gøremål ifm. festivalen. Læs mere om selve Kulturhavn Festival her.

Hvordan?

  1. Tilmeld dig Kulturhavn Festival - se hvordan du tilmelder dig her.
  2. Retningslinjerne for tildeling af puljemidler er de samme som for lokaludvalgets Østerbropulje. Læs Retningslinjerne her. 
  3. Udfyld ansøgningsskemaet - Se ansøgningsskema - Kulturhavn.
  4. Send ansøgningsskemaet via mail med "Kulturhavnspuljen" i emnefeltet til: oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk.

Hvornår?

Der er følgende tre ansøgningsfrister til Kulturhavnspuljen i 2020:

  • 6. april 2020 (behandles 22. april)
  • 11. maj 2020 (behandles 20. maj)
  • 8. juni 2020 (behandles 17. juni)

Efter behandlingen af ansøgningen

Efter lokaludvalget har behandlet din ansøgning på et lokaludvalgsmøde, får du en mail med svar, om lokaludvalget har givet penge til projektet.

Vær opmærksom på, at pengene først udbetales, når projektet er afsluttet. Vi kan dog lave en afltale om, at der kan udbetales et forskud på 50% af støtten efter en konkret vurdering.

Når projektet er slut, skal du udfylde et evalueringsskema, hvor der også aflægges regnskab.

Udbetaling af støtte

Når vi har modtaget og godkendt evalueringen, udbetaler vi pengene direkte til din eller din forenings NEM-konto.