Kommer Østerbro til at betale den miljømæssige pris for et København med mindre luftforurening?

Forundersøgelserne for etablering af Østre Ringvej er nu offentlige

Fredag den 21. August offentliggjorde Københavns Kommune og transportministeriet forundersøgelser af mulighederne for at betjene Lynetteholmen og en Østlig Ringvej. I Lokaludvalget følger vi med i processen omkring udvikling og anlæg af den nye ringvej. Den nye infrastruktur kan afhjælpe stigende trængsel på vejene og pladsmangel i metroen, men kan måske også komme til at have negative trafikale konsekvenser for Østerbro og Nordhavn. Det gælder særligt for området omkring Sundkrogsgade og Vordingborggade. 

Udkastet som det ser ud nu, bliver en model uden betaling og trafiksanering. Teorien bag modellen går på, at trafikken - uden betaling og trafiksanering - vil blive ledt naturligt uden om bymidten ad Østre Ringvej, hvilket mindsker trængslen og dermed luftforureningen og øger sikkerheden de fleste steder i København. Det er positivt, og Østerbro Lokaludvalg har kæmpet for at nedbringe luftforureningen i mange år, ligesom der er stort fokus på at få den bedste sikkerhed for særligt de bløde trafikanter. Når trafikken ledes ad Østre Ringvej, øges belastningen på strækningen der går over Nordhavn til 70.700 biler, busser, lastbiler etc. i døgnet.  

Vi opfordrer derfor til, at man i planlægningen af Østre Ringvej og bestræbelserne på at finde de bedste helhedsløsninger ikke glemmer det lokale og nære perspektiv.  
 
Du kan læse mere om infrastruktur og anlæg af Lynetteholmen på Københavns Kommunes hjemmeside, ved at klikke her.