Kære puljemiddel-modtagere/arrangører

Som følge af Coronasmitten går vi selvfølgelig ud fra at alle følger myndighedernes anvisninger og henstillinger.

Derfor er  det en forudsætning for et eventuelt tilsagn, at arrangementet til enhver tid overholder myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger. 

Det betyder for eksempel, at man ikke kan anvende de bevilgede midler, såfremt arrangementets forventede antal deltagere overstiger de på tidspunktet for arrangementets gennemførelse gældende rammer for forsamlinger.

Arrangementet skal også leve op til gældende regler og retningslinjer for afstand og hygiejne mv.

For at sikre, at ansøger kan få udbetalt eventuel støtte, skal ansøger i tvivlstilfælde i god tid rette henvendelse til sekretariatet.

I tilfælde af, at arrangementet må aflyses, udsættes eller ændres som følge af myndighedernes gældende retningslinjer og anvisninger, vil det være op til en konkret vurdering, om der fortsat kan ydes tilskud til arrangementet.

Ansøger har en forpligtelse til ved en aflysning, udsættelse eller ændring af arrangementet i videst muligt omfang at begrænse sine udgifter til arrangementet (tabsbegrænsningspligt).

Pas god på jer selv og hinanden.

Hilsen Østerbro Lokaludvalg