Informationsmøde om etablering af lysreguleret kryds ved Svanemøllen Kaserne

Digitalt informationsmøde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Københavns Kommune afholder en offentlig høring i forbindelse med etablering af et lysreguleret kryds ved indkørslen til Svanemøllens Kaserne.

Inden sagen lægges ud på Københavns Kommunens høringsportal BlivHørt, vil Teknik-og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen gerne stille sig til rådighed og give en orientering og besvare eventuelle spørgsmål om det konkrete forslag til ændringer på kommunale vejarealer i området.

I forbindelse med udstedelse af et landsplandirektiv for Svanemøllens Kaserne er kommunen som vejmyndighed og staten i dialog om trafikale forhold i området omkring indgangen til kasernen.

Udviklingen af kasernen vil medføre øget trafik. Det nye lysregulerede kryds ved Svanemøllen Kaserne er en del af det samlede forslag til ændringer af vejene, der skal sikre hensigtsmæssig afvikling af trafikken i området. Forslaget til vejændringer er udarbejdet på baggrund af dialogen mellem Københavns Kommune og Forsvarsministeriet.

Mødet finder sted torsdag den 3. december 2020 kl. 17.00-18.00 på Microsoft Teams.

Hvis du gerne vil deltage i mødet, så skriv til sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg via denne kontaktformular, så vil du få tilsendt et link til mødet. 

Tilmelding senest d. 2. december.