Hvad støtter lokaludvalget?

Her kan du se, hvad lokaludvalgets puljemidler bruges til.

Østerbro Lokaludvalg administrerer hvert år en sum penge til lokale, netværksdannende og dialogskabende aktiviteter.

En del af pengene bruges til at finansiere borgernes, foreningers og lokale institutioners projekter gennem støtte fra lokaludvalgets puljer, herunder Østerbropuljen og en del af pengene dækker aktiviteter, som lokaludvalget selv sætter i værk.

For at give et indblik i, hvad pengene reelt går til, har vi lavet en samlet rapport, der både indeholder en oversigt over fordelingen af penge og korte evalueringer af alle de forskellige aktiviteter, der er støttet i løbet af et år.

Klik her for at læse hele lokaludvalgets puljerapport for 2019. 

Klik her læse hele lokaludvalgets puljerapport for 2018.