Høringer

  • Bliv Hørt
Her kan du læse om aktuelle og tidligere høringer

Borgerrepræsentationen, Økonomiforvaltningen og de stående udvalg sender sager i høring hos lokaludvalget, når de ønsker en tilbagemelding på et konkret forslag. Østerbro Lokaludvalg er med sine høringssvar med til at udbrede lokal viden, så politikerne har bedre forudsætningerne, når de skal beslutte noget.

Lokaludvalget er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen i forhold til områderne: fysisk planlægning, miljø, sundhed og omsorg, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre og kultur.

Nedenfor kan du se de høringer, lokaludvalget arbejder på for tiden og dem de tidligere har afgivet svar på.

Her kan du læse om lokaludvalgets procedurer for borgerdialog i forbindelse med høringer. 

Se aktuelle høringer, hent høringsmateriale, skriv kommentarer og se afsluttede høringer relevante for Østerbro på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt.