Høringer

  • demokrati borgere østerbro borgerinddragelse
    Thomas Vilhelm
Her kan du læse om aktuelle og tidligere høringer

En vigtig del af lokaludvalgets rolle er at være høringspart for Københavns Kommune og sørge for at borgernes input formidles videre til beslutningstagerne. Derfor inviterer vi ofte til møder og mere uformelle arrangementer, hvor du kan give din mening til kende. Borgerrepræsentationen, Økonomiforvaltningen og de stående udvalg sender sager i høring hos lokaludvalget, når de ønsker en tilbagemelding på et konkret forslag. Østerbro Lokaludvalg er med sine høringssvar med til at udbrede lokal viden, så politikerne har bedre forudsætninger for deres beslutninger. Lokaludvalget er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen i forhold til områderne.

Se aktuelle høringer, hent høringsmateriale, skriv kommentarer og se afsluttede høringer på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt.