Gode nyheder til de fodboldglade

Nu kan fodboldglade børn og unge fra Østerbro se frem til to nye minikunstgræsbaner

De københavnske fodboldbaner er udfordret på kapacitet. Det gør det vanskeligt at optage flere børn og unge i foreningslivet – særligt i de udsatte byområder. Nørrebro United, Boldklubben Vestia og Østerbro Boldklubben Skjold har derfor foreslået, at en række små eksisterende aktivitetsarealer i byens rum opgraderes, så de egner sig til organiseret fodboldtræning. Sammen med Københavns Kommune er projektet blevet en realitet, der snart kommer børn og unge fra Nørrebro, Vesterbro og Østerbro til gode.  

Jan Sørensen, formand i Boldklubben Skjold, som han også repræsenterer når han i sin fritid er engageret i Lokaludvalget som foreningsudpeget medlem. Han har været en af de ledende kræfter bag projektet, og glæder sig over samarbejdet, der allerede nu er ved at manifestere sig fysisk ved Tårnlegepladsen. 

“Når foreningslivet flyttes ud i byrummet, og tættere på målgruppen, bliver den mere synlig og tilgængelig for børnene i banens lokalområde. Håbet er, at opgraderingen af banerne kan gøre det nemmere for klubberne at inkludere børn, som i dag har svært ved at finde ind i foreningslivet.” - Jan Sørensen, formand for Boldklubben Skjold

Det at nå ud til målgruppen handler dog ikke kun om at få anlagt nye baner og at have fokus på de fysiske aspekter af muligheden for at spille fodbold. Også boligselskaber, socialforvaltningen og de bemandede legepladser er med til at sikre at så mange som muligt bliver en del af foreningslivet.  
 
De nye minikunstgræsbaner på Østerbro kommer til at ligge ved Kildevældsparken og Tårnlegepladsen. Anlægsarbejdet starter i sommeren 2020 og forventes afsluttet i oktober 2020.