Formelle Rammer

Formelle rammer for Lokaludvalgets rammer

Østerbro Lokaludvalg er bindeled mellem Østerbros borgere og politikerne i Københavns Borgerrepræsentationen og skal skabe dialog om spørgsmål, som har betydning for bydelen.

Lokaludvalget består af 23 medlemmer, som repræsenterer foreninger, organisationer, brugerbestyrelser, der har interesse i Østerbro, samt de politiske partier i Borgerrepræsentationen.