Formelle Rammer

Lokaludvalget arbejder under nogle formelle rammer, som du kan læse mere om herunder.

Regulativet er den øverste, overordnede ramme for lokaludvalgenes virke. I regulativet udlægges puljemidler til lokaludvalgenes selvstændige varetagelse. Ændringer af regulativet skal godkendes af Borgerrepræsentationen samt Indenrigs- og Socialministeriet.

Kommissorium: Det er i kommissoriet, at lokaludvalgets opgave og formål står og er baggrunden for, at der blev nedsat lokaludvalg.

Forretningsorden for Østerbro Lokaludvalg kan siges at være en konkretisering af regulativ og kommissorium og beskriver, hvordan lokaludvalget arbejder. Forretningsordenen, som laves og godkendes af lokaludvalget, tager udgangspunkt i normalforretningsordenen i den kommunale styrelseslov