Fokus på Østerbros ungdom

  • ""
  • ""
  • ""
Østerbros unge mangler attraktive fritidstilbud og væresteder.

Sådan lød det fra mange unge, da Østerbro Lokaludvalg arbejdede med Bydelsplanen for Østerbro 2009. Lokaludvalget igangsætter nu en større ungdomsindsats i samarbejde med Børne- og Ungdoms-forvaltningen på Østerbro og lokale institutioner.

Deltagelse og dialog er nøgleordene i en Ungdomsindsats, der skal sætte fokus på at fremme de unges trivsel og aktive involvering i livet på Østerbro. Under arbejdet med Bydelsplanen for Østerbro fra 2009 fik Østerbro Lokaludvalg input fra over 2000 borgere.

Unge giver deres inputs i forbindelse med bydelsplanlægningen i 2009.                            

En klar tendens i de unge borgeres meldinger var, at de savner steder at opholde sig og noget at lave i fritiden.

Hvis man ikke har lyst til at spille fodbold eller gå til de gængse organiserede idræts- og fritidsaktiviteter, kniber det med tilbuddene til de unge på Østerbro.

Østerbro Lokaludvalg, Børne- og Ungdomsforvaltningen og lokale institutioner står derfor nu bag en Ungdomsindsats, der handler om at lade de unge komme til orde:

”Hvis vi som bydel vil have vores unge til at trives, skal vi tage udgangspunkt i, hvad de unge selv mener, der skal til for at gøre bydelen udfordrende.”  - siger Formand for Børn og Ungdomsudvalget i Østerbro Lokaludvalg Lartey Lawson. ”Det gælder både med hensyn til aktivitetstilbud, kreative udfoldelsesmuligheder og væresteder.” fortsætter han.

Et bredt udsnit af unge

En dialog med de unge kræver dog først og fremmest kontakt til de unge. Samarbejdsgruppen bag Ungdomsindsatsen inviterede derfor alle Østerbros skoleledere, klubledere, SSP og lokale børn/unge medarbejdere til et stormøde om Ungdomsindsatsen d. 6. april på Kildevældsskolen. Ved at gå igennem de fagpersoner, der daglig har kontakt til de unge, er målet, at nå et så bredt udsnit som muligt af de unge mellem 10-16 år. Både aldersmæssigt, geografisk og med hensyn til social og etnisk baggrund.

En vigtig pointe er at få fat i andre unge end dem, der i forvejen er en del af det organiserede fritidsliv. Ungdomsindsatsen skal også nå dem, der ikke synes de passer ind i de eksisterende tilbud, og dem der fristes til at lave ballade, fordi de keder sig.

Involvering og idéudvikling

For at skabe gode rammer for dialog med de unge har Lokaludvalget og resten af holdet bag indsatsen indledt et samarbejde med konsulenter fra Ungdomsringen. De arbejder til daglig med børn og unges vilkår og metoder til at involvere unge i processer, der vedrører dem.

I løbet af foråret skal konsulenterne fra Ungdomsringen via interviews og dialogmøder forsøge at komme tættere på, hvad de unge mener, der skal til for at forbedre deres trivsel og fritidsmuligheder.

Indsatsen kulminerer med en stor ungdomskonference til efteråret, hvor repræsentanter fra 4. - 9. klasse på alle Østerbros skoler bliver inviteret til en eftermiddag med workshops og idé-udvikling.

Hvad kan forbedre de unges trivsel og fritidsmuligheder?

Tryghed gennem dialog

Foruden deltagelse og involvering er tryghed og respekt også vigtige temaer i Ungdomsindsatsen. Hvordan man skaber trghed og udviser respekt for sig selv og hinanden, er noget af det, de unge skal reflektere over og arbejde med på Ungdomskonferencen. Også i den forbindelse fremhæver Lartey Lawson vigtigheden af at involvere de unge:  

”De unge skal selv på banen med hvad der skal til for at øge deres trivsel og tryghed - både i forhold til de voksne, men også i forhold til andre unge. Tryghed og gode fritidsmuligheder skaber grundlag for, at de unge kan fravælge de destruktive miljøer.”.  

På den led ser Lokaludvalget, at Ungdomsindsatsen også kan danne grobund for en dialog med de unge omkring emner som respekt, venskab, mobning og kriminalitet.

Perspektiverne

Alle de mange tanker, ønsker og meninger, der gerne skulle komme ud af projektet, skal bruges som grundlag i det videre arbejde for at skabe større trivsel blandt de unge på Østerbro. Lokaludvalget håber, at Ungdomsindsatsen kan være med til at videreføre en positiv udvikling for ungdomslivet, og ser samarbejdet mellem Lokaludvalget, forvaltningen, skoler, klubber og udgående medarbejdere som væsentligt i den forbindelse.

Af Lea Allingham Nielsen / Østerbro Lokaludvalg 08.04.10

Artiklen er bragt i Østerbro Avis uge 13 201