Flere metrostationer til Østerbro

Anlæg af Lynetteholmen og metrobetjeningen heraf betyder mere metrobyggeri på Østerbro

Lynetteholmen ser ud til at blive en realitet, og som vedtaget i Københavns Kommunes budgetaftale for 2021, skrider analyse- og planlægningsarbejdet med anlæg af øen videre.

Den ny, kunstige Ø, der både skal fungere som stormflodssikring og afhjælpe boligmangel, skal naturligvis metrobetjenes. Det kommer til at betyde mere metrobyggeri i København. Tidligere i processen, var der tre forskellige løsninger i spil; en forlængelse af M4 fra Orientkaj til Kløverparken, en ny M5 eller en ny M5 Vest. I den politiske aftale for Lynetteholmen, der netop er indgået, indgår kun M5 og M5 Vest-løsningerne. Næste skridt i processen, er at der igangsættes en VVM-undersøgelse (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet) med udgangspunkt i metrolinje M5 eller M5 Vest på en sådan måde, at nye byudviklingsområder bliver metrobetjent.

Herunder kan du danne dig et overblik over metrobyggeriets konsekvenser for Østerbro og Nordhavn.

M5

M5 fra København H til Østerport er planlagt som en ny, selvstændig metrolinje på tværs af havnen. Den skal forbinde Lynetteholmen med knudepunkterne Østerport og København H. M5 vil bidrage til at afhjælpe fremtidig pladsmangel i den eksisterende metro (M1/M2) samt sikre kort rejsetid og høj frekvens mellem Lynetteholm og Østerport. Linjen har ni stationer, hvoraf fire giver mulighed for omstigning til andre metrolinjer.
Østerport Station er i denne løsning den eneste station på, eller omkring Østerbro. 

M5 Vest

M5 Vest er planlagt som en ny selvstændig metrolinje på tværs af havnen, der forbinder Lynetteholm med knudepunkterne Østerport og København H og fortsætter til Amager. Linjen sikrer kort rejsetid og høj frekvens mellem Lynetteholm og Østerport. Den forbinder samtidig områder som Indre Nørrebro og Rigshospitalet, hvor der i dag ikke er metro, og som har mange indbyggere samt studie- og arbejdspladser. Linjen har elleve stationer, hvoraf fem giver mulighed for omstigning til andre metrolinjer.
I en Østerbrosammenhæng er M5 Vest klart den mest interessante, da den vil bringe metro til Rigshospitalet og forbinde Østerbro med Indre Nørrebro via metro. 

Du kan læse mere om forundersøgelse af metrobetjening af Lynetteholm ved at klikke her.

Du kan læse faktaarket om metro til Lynetteholmen ved at klikke her.